Akcesoria do markiz

akcesoria dodatkowe do markiz tarasowych

Silniki do rolet:

SILNIKI AXIS i AXIS SMALL
Silniki te posiadają mechaniczne wyłączniki krańcowe ustawiane pokrętłem tak, aby roleta rozwijała się i zwijała do żądanej pozycji. Do sterowania stosuje się przełącznik żaluzyjny (obrotowy) lub, po podłączeniu silnika do centralki sterującej z odbiornikiem zdalnego sterowania, sterowanie bezprzewodowe (pilot zdalnego sterowania) i pogodowe.
SILNIK NEMO SMALL
To silnik z wbudowanym mikroprocesorem, który kontroluje pracę silnika. Cechy charakterystyczne to:
* elektroniczny wyłącznik pozycji krańcowych ustawiany za pomocą pilota zdalnego sterowania,
* odbiornik zdalnego sterowania radiowego w standardzie.
SILNIK RATIO
Podobnie jak silnik AXIS posiada mechaniczne wyłączniki krańcowe, ale także, co jest bardzo istotne, wbudowany odbiornik zdalnego sterowania radiowego. Umożliwia to obsługę rolety poprzez nadajnik zdalnego sterowania; pozwala na podłączenie przewodowego lub radiowego czujnika pogodowego oraz sterowanie roletą za pomocą przełącznika zwiernego.

Silnik do żaluzji fasadowych:

Silniki te posiadają mechaniczne wyłączniki krańcowe ustawiane przyciskiem. Po ustawieniu, żaluzja rozwija się i zwija do żądanej pozycji. Do sterowania stosuje się przełącznik żaluzyjny (obrotowy) lub, po podłączeniu silnika do odbiornika zdalnego sterowania radiowego, sterowanie bezprzewodowe i pogodowe.

Odbiorniki zdalnego sterowania do rolet:

Silnik AXIS lub AXIS SMALL może być sterowany za pomocą pilota zdalnego sterowania i czujnika pogodowego, jeśli jest podłączony do centralki z odbiornikiem zdalnego sterowania:
REM C0 – centralka sterująca z odbiornikiem zdalnego sterowania. Współpracuje z pilotami zdalnego sterowania ERGO i PLANOTIME, czujnikami pogodowymi wiatrowymi TEMPUS, wiatrowo-słonecznymi TEMPUS S, wiatrowo-słonecznymi radiowymi TEMPUS S-RADIO oraz z przełącznikiem zwiernym do sterowania krok po kroku.
REM C1 – odbiornik zdalnego sterowania do montażu przelotowego. Współpracuje z nadajnikami zdalnego sterowania ERGO i PLANOTIME, czujnikiem pogodowym wiatrowo-słonecznym radiowym TEMPUS S-RADIO.
COMBIO 868 RM – odbiornik zdalnego sterowania do montażu przelotowego. Współpracuje z nadajnikami zdalnego sterowania MONOTEL, VARIOTEL, VARIOTEL PLUS10 i TEMPOTEL oraz z czujnikiem pogodowym wiatrowo-słonecznym radiowym AERO 868.

Sterowanie krok po kroku (step-by-step):

Silnikami podłączonymi do centralki REM C0 lub silnikami NEMO SMALL i RATIO z centralką wbudowaną można sterować stosując łącznik zwierny. Kolejne naciśnięcia łącznika zwiernego powoduje kolejno: rozwijanie rolety, zatrzymanie, zwijanie, zatrzymanie itd. Przewody sterownia krokowego można łączyć równolegle i sterować jednoczenie kilkoma urządzeniami niezależnie i grupowo.

Odbiorniki zdalnego sterowania do żaluzji:

Silnik do żaluzji fasadowych może być sterowany za pomocą pilota zdalnego sterowania i czujnika pogodowego, jeśli jest podłączony do centralki z odbiornikiem zdalnego sterowania:
* REM C1V – odbiornik zdalnego sterowania do montażu przelotowego do żaluzji fasadowych. Współpracuje z nadajnikami zdalnego sterowania ERGO i PLANO TIME, czujnikiem pogodowym wiatrowo-słonecznym radiowym TEMPUS S-RADIO
* COMBIO 868 JA – odbiornik zdalnego sterowania do żaluzji fasadowych. Współpracuje z pilotami zdalnego sterowania MONOTEL, VARIOTEL, VARIOTEL PLUS10 i TEMPOTEL oraz z czujnikiem pogodowym wiatrowo-słonecznym radiowym AERO 868

Możliwość komentowania jest wyłączona.